Kulttuuri hyvinvoinnin lähteeksi

Olemme yhteiskuntana tilanteessa, jossa hitaasta kasvusta on tulossa pysyvää, väestö ikääntyy ja sairastavuus kasvaa. Kestävyysvajeen seurauksena paineet hyvinvointipalvelujen uudelleentarkasteluun kasvavat.

Yhteiskunnan on tulevaisuudessa panostettava entistä enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan vahvistaa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Korjaavat toimenpiteet ovat yleensä ennaltaehkäisyä kalliimpia ja tuloksiltaan usein epävarmoja. Tulevaisuuden kunnissa on kulttuurilla kasvava merkitys hyvinvoinnin edistäjänä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaiseman raportin mukaan kansainvälisessä tiedeyhteisössä on saatu selvää näyttöä siitä, että taidetoimintaan osallistuminen auttaa vahvistamaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Taiteen kokeminen tai tekeminen vaikuttavat hyvinvointiin monikanavaisesti ja eri tavoin.

Ihmisiä voidaan esimerkiksi sitouttaa taiteen avulla osallistumaan tarvitsemaansa hoitoon tai huolehtimaan terveydestään. Lisäksi kulttuuri vahvistaa myös paikallista identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta.

Taide vahvistaa mielikuvituksen käyttöä, aktivoi aisteja, herättää tunteita ja stimuloi aivotoimintaa. Keskoslapsille soitetun musiikin on todettu vahvistavan heidän elintoimintojaan ja keskoskaapissa vietetty aika lyhenee. Musiikilla on samanlaista vaikutusta myös leikkauspotilaisiin.

Tanssista taas on huomattu olevan hyötyä esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastaville ihmisille ja yhteisöteatterilla on todettu olevan yksilöä voimaannuttavia vaikutuksia. Koulujen draamatoiminnan on havaittu vähentävän kiusaamista ja oppilaiden keskinäistä kilpailua.

Taiteisiin osallistuminen voi vähentää niin ikään riskiä sairastua dementiaan tai masennukseen. Taidelähtöinen luovuus ja aktiivinen kulttuurin harrastaminen ovat kaiken kaikkiaan erinomaisia keinoja vahvistaa niin ihmisten fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin hyvinvointia ja terveyttä.

Kulttuuripalvelut tulisi entistä selkeämmin integroida osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja, mikä tulisi huomioida myös tulevassa sote-uudistuksessa.

Sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyä on inhimillisesti viisasta ja resurssien kannalta tehokasta toteuttaa kulttuurin keinoin. Panostukset kulttuuriin ovat samalla myös panostuksia kansalaisten hyvinvointiin.

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulisi kiinnittää huomiota entistä enemmän kansalaisten kulttuurisiin oikeuksiin. Jokaisella tulee olla oikeus laadukkaisiin kulttuuripalveluihin asuinpaikasta, taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta.

Saaristomeren Vihreät

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Kaikkien, jotka kommentoivat PK:n nettijuttuja, odotetaan tekevän sen asiallisesti ja omalla nimellään. Kommentin allekirjoitus sekä omalla etu- että sukunimellä, kiitos.


*