Onko Paraisilla digittömiä?

Kuntavaalit. Kunnan resurssit fyysisten palvelujen tuottamisessa vähenevät. Teknologia voi mahdollistaa niiden tarjoamisen suurelle joukolle kätevästi myös digitaalisesti. Puhumme ns. digitalisaatiosta.

Digitalisaation myötä ajankohtaistuu näiden palvelujen kehittäminen kuntalaisten ja kuntalaisryhmien osalta käyttäjälähtöisemmäksi. Puhumme ns. digitaalisten palvelujen jäsentämisestä.

Digitalisaation nopea kehitys syrjäyttää myös osan kuntalaisia ja kuntalaisryhmiä. Digitaaliset palvelut eivät jäsentämisestä huolimatta tavoita heitä. Puhumme ns. digittömistä.

Yhteiskunnan monet arkipäivän asioinnit ovat siirtyneet tai siirtyvät nettiin. Kokonaisuutta kutsutaan ns. digiyhteiskunnaksi. Tyypillistä on, että usein asiointi digiyhteiskunnan tarjoamissa palveluissa tulee hoitaa itsepalveluna ilman sivullisia. Tällaisia ovat mm. terveys- ja toimeentuloasiat sekä pankkiasioiminen. Asiointi perustuu myös vahvaan itsemääräämisoikeuteen.

Ennen luottamukselliseen potilas- tai asiakkuussuhteeseen liittyvä itsemääräämisoikeus sisältyi asiointiin viranomaisen, vastaanoton tai asiakaspalvelun luona. Samoin neuvonta.

Nettipalvelussa ei tällaista luottamusta enää synny. Itsemääräämisoikeuden vaatimuksesta netin itsepalvelusta voi tullakin itsepärjäämistä. Sama koskee neuvontaa, jos sitä edes on.

Kun henkilö ei kykene itsenäisesti hoitamaan asioitaan digiyhteiskunnassa, hänestä tulee ns. digitön. Tosiasiassa digittömien määrä yhteiskunnassa voi olla valtavan suuri. Joidenkin arvioiden mukaan jopa puolet väestöstä.

Digitaitojen puuttuessa syrjäytyviä ryhmiä ovat selvästi monet vanhukset, mutta myös osa vähävaraisista ja vammaisista.

Maahanmuuttokin lisää digittömien määrää.

Digitaidot ovat sidoksissa myös ihmisten nykyisin huononevaan lukutaitoon. Sen seurauksena todellisuudessa jopa puolet aikuisväestöstäkin saattaa olla digittömiä.

Myös mm. laitteistojen ja ohjelmien jatkuva kehittyminen ja päivittyminen aiheuttaa ”digisyrjäytymistä” kaikissa yhteiskuntaryhmissä.

Kasvavaa ongelmaa voidaan kunnissa ratkaista tarjoamalla ja kehittämällä helposti saatavaa neuvontaa ja ohjausta esim. kirjastoissa. Myös digittömille räätälöityjä palveluja, kuten rinnalla kulkemista ja puolesta asiointia pitää kehittää.

Palvelujen tarjonnassa kunnan rooli on tärkeä niiden juridisen ja luottamuksellisen luonteen takia.

Digipalvelujen rinnalle tulee kehittää myös perinteisiä vaihtoehtoisia puhelin- ja kutsupalveluja. Niissä olennaista on kustannusten pysyminen kohtuullisina.

Tärkeintä on, että kunnan palvelut ovat yhdenvertaisia digitaitoisten ja digittömien kesken.

Mona Lehtonen

Sauli Luttinen

Kuntavaaliehdokkaat (Vihreät)

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Kaikkien, jotka kommentoivat PK:n nettijuttuja, odotetaan tekevän sen asiallisesti ja omalla nimellään. Kommentin allekirjoitus sekä omalla etu- että sukunimellä, kiitos.


*