Rannikkotalkkari etsii kosteikkopaikkoja ja virtavesiä

Paraisten makeanvedenallas on yksi potentiaalinen kohde. Kuva: Anja Kuusisto

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys aloitti toukokuun alussa Paraisilla, Kemiönsaarella ja Kustavissa rannikkotalkkarihankkeen. Tavoitteena on parantaa vesistöjen virkistyskäyttö- ja kalavesiarvoja sekä lisätä ihmisten lähivesiin liittyvää ympäristötietoisuutta ja kansalaistoimintaa.

Hankkeessa toteutetaan pilottiluonteisesti myös vesistöjen kunnostuksia. Rannikkotalkkarina hankkeessa toimiva sauvolainen Mikko Koho toivoo paraislaisilta apua sopivien kohteiden löytämisessä. Paraisten makeanvedenallas on yksi potentiaalinen kohde.

Meritaimenelle sopivia virtavesiä

Erityisesti hän haluaa kartoittaa paikkoja, joihin voitaisiin luoda uusia kosteikkoja ja löytää meritaimenelle sopivia virtavesiä.

– Etsimme paikkoja, joille voisi patoamalla perustaa uusia kosteikkoja. Ne sitovat kiintoaineita sekä ravinteita ja estävät niitä valumasta mereen. Tällainen voisi olla entinen kosteikko, joka on kuivatettu esimerkiksi pelloksi. Yleensä ne ovat muodoltaan maljamaisia, Koho kuvailee.

Kosteikkoja kaivataan lisää luonnon monimuotoisuuden takia

Kosteikkoja kaivataan lisää luonnon monimuotoisuuden takia. Ne ovat vesilinnuille erinomaisia pesimäpaikkoja, koska ne ovat lämpimiä, matalia ja sisältävät runsaasti ravinteita. Jos kosteikosta on esteetön yhteys mereen, toimivat ne usein myös erinomaisina lisääntymisalueina monille kevätkutuisille kalalajeille.

Kosteikon hoidosta maanviljelijä voi saada korvausta tekemällä ELY-keskuksen kanssa hoitosopimuksen. Sopimuksen voivat tehdä myös rekisteröity yhdistys tai vesioikeudellinen yhteisö.

Meritaimenen kutujoet ovat myös Kohon toivelistalla.

– Sopivat joet tai purot ovat yleensä melko luonnonmukaisia, mutkittelevia ja niissä on sekä syviä että matalia kohtia sekä koskipaikkoja. Ne olisivat sopivia uhanalaisen meritaimenen kutualueiksi, joten voisimme kunnostaa niitä, jos löytäisimme sopivia jokia.

Iloinen yhdestäkin uudesta kutujoesta

Joitakin jokia on jo eri toimijoiden kunnostuksen kohteina ja osa eivät sovellu kutujoiksi koska kala ei pääse nousemaan niihin patojen tai muiden esteiden takia.

Koholle voi kuitenkin ilmoittaa, jos tuntee kuvatunlaisen, luonnonmukaisen joen, niin sopivuus voidaan tutkia. Hän olisi iloinen yhdestäkin uudesta kutujoesta tai -purosta Paraisilla.

Pilotinomaisten kunnostustöiden lisäksi rannikkotalkkarin aika tulee kulumaan koulutuksen ja tiedotuksen parissa. Koululaisille on suunniteltu ainakin vesitutkimus- ja onkipäiviä. Kiinnostuneet koulut voivat olla Kohoon suoraan yhteydessä sellaisen järjestämiseksi syksyllä.

Rannikkotalkkari-hanke
I samma båt – Samassa veneessä Leader-hanke, jonka toteutusaika on 1.5.2021–30.12.2022.
Kokonaisbudjetti 56 640 €, josta julkista rahaa 33 984 €.
Toiminta-alue: Parainen, Kustavi, Kemiönsaari.
Toimenpiteitä: yleisötilaisuudet ja seminaarit, ympäristöneuvonta (vesiluonto- ja kalastuspäivät), selvitykset ja raportit, käytännön kunnostustoimenpiteet, ohjatut ympäristötalkootapahtumat.
Hanketyöntekijä: Mikko Koho, 0400 169 602.

Maija Arosuo
maija.arosuo@aumedia.fi

 

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Kaikkien, jotka kommentoivat PK:n nettijuttuja, odotetaan tekevän sen asiallisesti ja omalla nimellään. Kommentin allekirjoitus sekä omalla etu- että sukunimellä, kiitos.


*