Säätiötuki mahdollistaa lasten ja nuorten hevoshankkeen

Tukea tarvitaan. Jotta Stallet r.f. -yhdistys pystyisi tarjoamaan toimintaa myös projektikauden päätyttyä, he toivovat tuen jatkumista. Kuva: Mikael Heinrichs.

Saaristotallissa Paraisilla käynnistetään säätiörahojen ansiosta sosiaalipedagoginen hevostoiminnan pilottihanke.

Paraisten Saaristotalli on saanut jo useiden vuosien ajan tiedusteluja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudesta – ja vastaus on tähän asti ollut aina sama: ”kun Julia on suorittanut koulutuksensa”.

“Olemme valmistelleet tätä jo muutaman vuoden”

Nyt on se päivä, jolloin sosionomi Julia Nylund on saanut erikoisopintonsa valmiiksi ja tukiyhdistys Stallet r.f. on saanut Brita Maria Renlundin muistosäätiöstä 20 000 euron apurahan.

– Olemme valmistelleet tätä jo muutaman vuoden ja rahoituksen ansiosta voimme nyt aloittaa pilottiprojektin ja rakentaa rutiineja. Ajatuksena on, että toiminta jatkuu myös hankkeen päätyttyä, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Tom Stålfors.

Toiminnan pyörittäminen sujuvasti Saaristotallin ratsastuskoululiiketoiminnan yhteydessä on yksityiskohta joka on aiheuttanut päänvaivaa – ja siinä tukiyhdistys astuu kuvaan tämän nimenomaisen toiminnan päämiehenä.

Ratsastuskoulu ja yhdistys ovat – vaikka toiminta on samassa paikassa – kaksi eri asiaa. Yhdistys on Suomen Ratsastajainliiton jäsenyhdistys ja tekee yhteistyötä Saaristotallin kanssa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on kuntoutuksen muoto, jossa asiakas voi hevosen (ja usein myös talliyhteisön) avulla työskennellä tunnesäätelyn kanssa ja kehittää sosiaalisia taitoja.

– Hevonen on pakoeläin ja antaa suoran ja rehellisen vastauksen, kun olet vuorovaikutuksessa eläimen kanssa. Eläimen turkin koskettaminen vapauttaa endorfiineja ja haastavakäytöksiset lapset rauhoittuvat usein kun he ovat kontaktissa riittävän ison eläimen kanssa joka kestää käsittelyä, sanoo Nylund, joka opiskelee parhaillaan myös neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

Pilottihankkeessa jo neljä osallistujaa

Tällaiselle toiminnalle on paljon kysyntää ja yhdistyksellä on pilottihankkeessa jo neljä osallistujaa – lisäksi tilaa useammalle on vielä.

– Säätiön tuen ansiosta voimme tarjota tälle ryhmälle toiminnan maksutta ja varmistaa, että rakennamme rutiineja jatkon pohjaksi. Toivomme, että tämän hankkeen päätyttyä syksyllä voimme tarjota tätä toimintaa subventoituun hintaan, Stålfors sanoo.

Nykytilanteessa sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta ei voi saada Kela-korvausta, joten hinnan alentamiseksi tarvitaan edelleen tukea säätiöiltä, ​​rahastoilta tai muilta lahjoittajilta.

– Tosiasia on, että eläinavusteisella toiminnalla on suuret peruskustannukset ja sitä eniten tarvitsevien perheiden taloudellinen asema on usein haastava, Stålfors muistuttaa.

Lastensuojeluyksiköt ovat olleet talliin yhteydessä vuosien varrella useaan otteeseen ja tallilla on ollut satunnaisia ​​asiakkaita, jotka ovat tulleet mukaan toimintaan sitä kautta.

Pilottihankkeesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Stallet r.f. -yhdistykseen sähköpostitse osoitteeseen info@stalletrf.net tai puhelimitse Julia Nylundille numeroon 045-885 5777.

Mikael Heinrichs
Käännös: Tuuli Meriläinen

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta
Sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla on sosiaalisena kuntoutuksena todistetusti vaikutus sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyyn.
Hevostoiminta tarjoaa esimerkiksi päivärakennetta syrjäytymisvaarassa oleville lastenhuollon asiakkaille ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta ja elämänhallintataitojen kehittymistä.
Toiminta perustuu asiakkaan omaan, yksilölliseen kokemukseen ja sitä kautta oppimiseen ja asioiden selvittämiseen.
Työ- ja elinkeinotoimistot käyttävät myös sosiaalipedagogista hevostoimintaa tukeakseen työllistymisvaikeuksissa olevia nuoria.
Suomessa palvelua tarjoaa tällä hetkellä noin 140 ohjaajaa ja toimialaorganisaatiossa on noin 260 jäsentä (tilanne 2023).
Vuorovaikutus hevosen kanssa on erityinen myös siksi, että henkilön etnisellä taustalla, ihonvärillä, uskonnolla, ideologialla tai muilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä.
Kun olet vuorovaikutuksessa hevosen kanssa, reaktio ja vuorovaikutus on välitön ja ansaitsemasi luottamus on pitkäaikaisen työn tulos.
Hevonen antaa ihmisille kokemuksia riittävyydestä ja siitä, että heidät hyväksytään ja nähdään omana itsenään. Hevonen ei syrji ketään.
Lähteet: Suomen Ratsastajainliitto SRL, Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry. (hevostoiminta.net)

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Kaikkien, jotka kommentoivat PK:n nettijuttuja, odotetaan tekevän sen asiallisesti ja omalla nimellään. Kommentin allekirjoitus sekä omalla etu- että sukunimellä, kiitos.


*