Stiftelsestöd gör hästprojekt för barn och unga möjligt

Hoppas på stöd. För att Stallet r.f. ska kunna erbjuda verksamheten också i framtiden hoppas man på fortsatt stöd. Bild: Mikael Heinrichs.

Pilotprojekt med socialpedagogisk hästverksamhet inleds på Skärgårdsstallet i Pargas tack vare stiftelsepengar.

Skärgårdsstallet i Pargas har redan under flera år fått förfrågningar om möjligheten till socialpedagogisk hästverksamhet – och svaret har fram tills nu alltid varit det samma: ”sen då Julia är klar med sin utbildning”.

Hoppas på bestående verksamhet

Nu är den dagen inne, då socionomen Julia Nylund är klar med sin specialutbildning och understödsföreningen Stallet r.f. har beviljats ett understöd på 20 000 euro från stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

– Vi har förberett det här redan i några års tid och nu tack vare finansieringen kan vi nu inleda ett pilotprojekt och bygga upp rutinerna. Tanken är ju att verksamheten ska bli bestående också efter projektets slut, säger föreningens ordförande Tom Stålfors.

En detalj som orsakat en del huvudbry har varit att få verksamheten att rulla på smidigt i anslutning till Skärgårdsstallets ridskoleverksamhet – och det är där understödsföreningen kommer in i bilden som huvudman för den här specifika verksamhetsformen.

Ridskolan och föreningen är – trots att verksamheten sker på samma ställe – två skilda saker. Föreningen är medlemsförening i Finlands ryttarförbund och samarbetar med Skärgårdsstallet.

Efterfrågan stor på socialpedagogisk verksamhet

Socialpedagogisk hästverksamhet är en rehabiliteringsform där kunden med hjälp av hästen (och ofta också stallgemenskapen) kan jobba med känsloreglering och utveckla sociala färdigheter.

– Hästen är ett flyktdjur och ger en direkt och ärlig respons då man interagerar med djuret. Att röra vid djurets päls frigör endorfiner och utagerande barn kan ofta bli lugnare då de är i kontakt med ett tillräckligt stort djur som tål att hanteras, säger Nylund som för tillfället också studerar till neuropsykiatrisk coach.

Efterfrågan på den här typen av verksamhet är stor och föreningen har redan nu fyra deltagare i pilotprojektet – och de kan ta med flera deltagare.

– Tack vare stiftelsens stöd kan vi erbjuda verksamheten avgiftsfritt för den här gruppen och se till att bygga upp rutiner som en grund för fortsättningen. Vi hoppas att vi också efter att projektet avslutas i höst ska kunna erbjuda den här verksamheten till ett subventionerat pris, säger Stålfors.

Ingen ersättning från Fpa

Socialpedagogisk hästverksamhet är inte i dagens läge en verksamhet som man kan få Fpa-ersättning för, vilket betyder att man för att få ner priset också framledes kommer att behöva understöd från stiftelser, fonder eller andra donatorer.

– Faktum är att djurassisterad verksamhet har stora omkostnader och de familjer som har det största behovet har ofta en utmanande ekonomisk sits, påminner Stålfors.

Stallet har under årens lopp flera gånger kontaktats av barnskyddsenheter och stallet har haft enstaka kunder som kommit in i verksamheten den vägen.

Den som är intresserad av delta i pilotprojektet kan vara i kontakt med föreningen Stallet r.f. per e-post till info@stalletrf.net eller per telefon till Julia Nylund på 045-885 5777.

Mikael Heinrichs

 • Socialpedagogisk hästverksamhet
  Socialpedagogiska hästaktiviteter som en form av social rehabilitering har en bevisad inverkan på förebyggandet av social utslagning.
  Till exempel ger hästaktiviteter en dagsstruktur för barnskyddsklienter som riskerar social utslagning och främjar social interaktion och utveckling av färdigheter för livshantering.
  Verksamheten bygger på kundens egen, individuella upplevelse och på att lära sig och komma underfund med saker den vägen.
  Arbets- och näringsbyråerna använder också socialpedagogisk hästverksamhet för att stödja ungdomar med svårigheter att sysselsätta sig.
  Det finns för närvarande cirka 140 handledare som erbjuder tjänsten i Finland och cirka 260 medlemmar i branschorganisationen (läget 2023).
  Interaktionen med en häst är också speciell eftersom en persons etniska bakgrund, hudfärg, religion, ideologi eller andra egenskaper är irrelevanta.
  När man interagerar med en häst är reaktionen och interaktionen omedelbar, och det förtroende man förtjänar är resultat av ett långsiktigt arbete.
  Hästen ger människor upplevelser av tillräcklighet och av att bli accepterade och sedda som sig själva. Hästen diskriminerar ingen.
  Källor: Finlands Ryttarförbund SRL, Sosiaalipedagoginen hevostoiminta-yhdistys ry. (hevostoiminta.net)

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*