"Brankisrondellen" under arbete

Cirkulationsplatsen i korsningen av Kalkvägen och Strandvägen. Foto: Mikael Heinrichs
Cirkulationsplatsen i korsningen av Kalkvägen och Strandvägen. Foto: Mikael Heinrichs
Asfalteringsarbetena vid cirkulationsplatsen i korsningen av Kalkvägen och Strandvägen inleds i kväll cirka klockan 19. Arbetet utförs av Lemminkäinen Infra med Pargas stad som beställare. Förberedelserna har dock inletts redan under morgonen och trafiken störs redan nu.
– Vi har i samråd med entreprenören kommit överens om att inleda arbetet kvällstid för att det ska störa trafiken så lite som möjligt. Den tunga industrin har också informerats om planerna och om allt går väl är arbetet klart redan under denna vecka, säger samhällsingenjör Matias Jensén vid staden.
Den gamla asfalten har frästs bort redan tidigare och samtidigt med asfalteringen byts några av brunnslocken ut.
PK