De vill förebygga avbrutna studier

Job-shadowing. Linda Glasberg-Lindholm (t.h.) agerade värd för norska gästerna Anne Sophie Hunstad (i mitten) och Marianne Halmöy förra torsdagen. Foto: Mikael Heinrichs.
Job-shadowing. Linda Glasberg-Lindholm (t.h.) agerade värd för norska gästerna Anne Sophie Hunstad (i mitten) och Marianne Halmöy förra torsdagen. Foto: Mikael Heinrichs.
Inom ramen för det treåriga Erasmus-projektet CSE (se faktaruta) som inleddes för ett drygt år sedan, hade Axxell Pargas förra veckan besök från Norge.
Anne Sophie Hunstad och Marianne Halmöy från Charlottenlund Videregående Skole (CVS) i Trondheim bekantade sig med fyra olika Axxell-enheter på fyra dagar och avrundade sitt Finlandsbesök i Pargas.
– Det har varit en fullspäckad vecka med mycket program. Men den kanske främsta lärdomen är att mycket är lika i Finland medan lika mycket är helt olika, säger Hunstad och får medhåll av Halmöy.
I Pargas fick gästerna bekanta sig med inlärning i arbetet på några arbetsplatser samt job shadowing vid Pargasenheten tillsammans med lärarkolleger från Pargas. Eftermiddagen avrundades med ett besök vid ungdomsverkstaden Aktiva.
– En av tyngdpunkterna under besöket har varit att ta upp dropout-fenomenet och ta sig an det i syfte att minska på antalet unga som lämnar studierna på hälft, berättar Linda Glasberg-Lindholm som fungerar som internationell kontaktperson vid Pargasenheten.
Den traditionella finska modellen där perioder av inlärning i arbetet varvas med teoriundervisning är inget man använder i Norge. Där lär man sig först all teori, först efter det är det praktik som står på agendan.
– Det känns som en bra idé att få ut studerandena i arbetslivet redan innan de har sin examen så att det verkligen kan skapa sig en realistisk bild över vad som krävs och förväntas av dem i arbetslivet, säger Halmöy.
– Det finländska skolsystemet har ett väldigt högt anseende i Norge, vilket understryks av framgångarna i Pisa-undersökningarna. Det vi har sett här är att skolorna är välfungerande och lärarna duktiga, säger Hunstad.
Samtidigt passar hon på att ge en känga åt tankesättet att skära ner på utbildningsanslagen i ekonomiskt dåliga tider.
Hon ifrågasätter också tankesättet att man måste skynda med att få den grundläggande utbildningen undanstökad.
– I dagens samhälle lever vi allt längre men trots det får grundutbildningen ta högst 12–13 år. Varför skall det ses som ett misslyckande om man inte lyckas med det? Varför ska vi ha så bråttom, frågar hon sig.
– Som jag ser det finns det bara tre alternativ för en person som blir arbetslös. Det gäller antingen att sysselsätta sig själv och bli företagare, att hanka sig fram på olika bidrag eller att skola om sig.
Både Hunstad och Halmöy ser det mer flexibla finländska systemet där studier och arbetspraktik varvas i kortare perioder som ett bättre alternativ med tanke på den enskilda studeranden.
– Vår struktur är fast och byggs upp enligt en modell med två års teoretiska studier och två år av yrkespraktik. Under praktiken har skolan egentligen inget ansvar för den studerande, medan man i Finland har en modell med ett längre ansvar, säger norskorna.
– Det har varit intressant at upptäcka de olika guldkornen som finns i olika länder kring utbildningen. Dessutom förstår man inte alltid att uppskatta det man har medan det sällan blir sämre av att man öppnar upp för intryck också utifrån, menar Glasberg-Lindholm.
Inom ramen för samarbetet kommer personal från Axxell Pargas att besöka Charlottenlund nästa vår. Skolan i Trondheim har för tillfället också en utbytesstuderande från Axxell i Ekenäs inom IKT.
Mikael Heinrichs
040 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi


CSE – Completing Secondary Education

  • Treårigt EU-finansierat projekt.
  • Målsättningen är att dela med sig framgångsrika idéer för arbetet med studerande som avbryter sina studier.
  • Genom projektet vill man hitta bättre metoder att handleda studerande som är i riskzonen.
  • Axxells samarbetspartners finns i Norge, Island, Danmark, Tyskland och Nederländerna.