Det går visst att handla lokalt!

Mikael Heinrichs.
Jag begår antagligen ett smärre tjänstefel då jag citerar Kimitoöns (eller ursprungligen Kimitos) företagares slogan ”håll pengarna på ön” i dessa spalter. Men faktum är att det ligger någonting i den sloganen.
Det känns som att man tar en hel del saker som rätt självklara i Pargas. Man tycker att det ska finnas den ena specialaffären efter den andra – men man handlar sist och slutligen rätt sällan i de berörda affärerna då det kommer till krita. Den dagen de försvinner – på grund av bristande kundunderlag – höjer man däremot nog på rösten och beklagar sig över att man inte längre kan köpa den och den varan lokalt.
Vid det laget är det för sent.
”Då jag ändå har vägarna förbi, kan jag lika väl passa på att skaffa också det i Åbo”.
Hur många gånger har man inte hört den?
Det här fenomenet går att känna igen på många mindre orter, men på något vis känns det här mer angeläget just i Pargas. Antagligen är det närheten till Åbo som gör det så enkelt här.

Visst är det på sitt sätt bra för regionen att utvecklingen går åt rätt håll i Åbo – men sker det (också) på Pargas bekostnad?

Det är ofta för enkelt att bara slentrianmässigt konstatera att vara x och tjänst y är förmånligare i Åbo (eller kanske i själva verket i Reso). Förlorarna är stadskärnorna, vinnarna finns ute i periferin.
Föreningen Levande stadskärnor r.f. med trettiotalet medlemsstäder (där de enda i vår region är Åbo och Nådendal) är en intressebevaknings- och nätverksorganisation som bland annat jobbar för att bibehålla dragningskraften i städernas centrum.
Intressant nog är det faktiskt Åbo där tillväxten baserat på affärsutrymmen varit störst bland de 25 stadskärnorna som deltog i livskraftighetsundersökningen som genomfördes av FM Martti Wilhelms. Resultaten presenterades i maj – och Åbo toppar statistiken i hela landet då man ser till tillväxtprocenten. I undersökningen granskar man bland annat andelen företag med lördagsöppet, restauranger, samt antalet tomma affärslokaler i stadskärnan.
Nu är då frågan hur det här resultatet skulle se ut i Pargas. Med tanke på mängden tomma affärslokaler central tror jag att resultatet inte skulle vara så smickrande.
Visst är det på sitt sätt bra för regionen att utvecklingen går åt rätt håll i Åbo – men sker det (också) på Pargas bekostnad?
I kväll bjuder Köpmansgatans företagare till med den i ordningen andra gubbkvällen. Kärringkvällen har redan tidigare blivit till något av ett begrepp, men den här gången har man i jämlikhetens namn också tänkt på oss stackars gubbar.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi