Diskriminering motarbetas med gemensamma krafter

Sarlinska skolans och Pargas svenska gymnasiums föräldraförening r.f. har med bestörtning tagit del av det senaste Spotlight-avsnittet Skolor som blundar för diskriminering. I programmet framkommer det att elever har utsatts för diskriminering och rektor Christa Anderson påpekar också att klimatet i skolan har blivit hårdare och respektlösheten värre.

Vi föräldrar – ja alla vuxna – måste se oss i spegeln. Var lär sig ungdomarna vad som är accepterat och vad som inte är det? Jo, i hemmen – och alla andra ställen där barn och unga tillbringar sin tid; på Malmen, i hobbyverksamhet, på nätet…

Alla människor har rätt till likabehandling och diskriminering förbjuds i flera av våra nationella lagar, diskrimineringslagen och strafflagen samt i internationella avtal om mänskliga rättigheter oberoende av ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap. Det är ganska entydigt och kommer knappast som en nyhet för någon, men hur omsätter vi lagen till vardagslivet och de miljöer där vi lever, lär och rör oss?

De här lagarna gäller såväl barn, unga och vuxna. Skolan har självklart också ett ansvar i att sätta stopp för detta, men skolan är rätt maktlös ifall vi föräldrar inte backar upp. Alla vuxna, men också unga och barn, har ett gemensamt ansvar att bidra till ett sakligt diskussionsklimat och att ingripa då vi stöter på osakligt beteende. Vi hoppas därför att man i varje hem tar den här diskussionen till tals. Inom föreningen vill vi också stöda lärarna i arbetet mot diskriminering och vill att våra beslutsfattare funderar på vad skolornas personal behöver för verktyg för att klara av att förebygga, motarbeta och ingripa och tillsammans med hemmen stöda eleverna i det samma, så att ingen i våra skolor behöver bli utsatt för diskriminering i fortsättningen.

Styrelsen för Sarlinska skolans och Pargas svenska gymnasiums föräldraförening r.f.

Pia Roos-Mattjus, ordf.

Malin Eriksson, sekr.

 

1 Kommentar

  1. Tack för er insändare! Jag tror ni talar för många föräldrars del kring detta.
    Förhoppningsvis har utbildningssektorn möjlighet att bereda både skolan och hemmen mera resurser och verktyg , för att tillsammans både förebygga och reagera konstruktivt vid liknande osakligheter.

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*