Viimeinen päivä koittaa

Verohallinnon keväisen ”yllätyksen” jälkeen ei välttämättä enää ole soveliasta todeta, että olisi lottovoitto syntyä saaristoon. Päin vastoin, monet saaristolaiset tarvitsisivat lottovoittoa lähinnä kiinteistöverojensa maksamiseen tämän hetkisen tilanteen vallitessa.

Sen jälkeen kun ÅU maaliskuun lopulla kertoi kiinteistöverotuksen uusista tuulista, sillä luonnonsuojelualueiden ja rakennus- sekä viljelykelvottomien alueiden verotusarvoa on korjattu. Tämä on johtanut jopa tuhansien prosenttien kiinteistöverokorotuksiin eräiden maanomistajien kohdalla.

Verohallinnon puolelta korotuksia perustellaan sillä, että rutiinitarkastuksen yhteydessä havaittiin, että joitakin maa-alueita on verotettu väärin perustein.

Kiinteistöillä, joilla ei harjoiteta maa- tai metsätaloutta, on aikaisemmin ollut verotusarvona nolla. Alkuvuodesta kiinteistönomistajille on tiedotettu tulevasta muutoksesta kirjeitse ja verotuspäätökset ovat puolestaan tulleet hieman myöhemmin. Tulevasta muutoksesta on myös tiedotettu Paraisten kaupunkia.

Verohallinnon perusteluissa on todettu muun muassa että verotuksen tulee olla yhdenmukainen kaikille.

Reaktiot eivät olleet kovinkaan suopeita. Eri tahot ovat lähestyneet Verohallintoa asiassa ja asiantuntijoilla on pitänyt kiirettä. Maanomistajien Arviointikeskus on saanut ennennäkemättömän määrän yhteydenottoja saaristoseuduilta.

Eri tahot ovat myös julkaisseet vinkkejä ja neuvoja siitä, miten päätökseen tulisi hakea muutosta. Muutoshakemus tulee toimittaa kirjallisena ja viimeistään 25. huhtikuuta mennessä – eli tänään on viimeinen päivä hakea muutosta.

Vastaavanlainen rumba on jo käyty läpi Ahvenanmaalla vuonna 2017, jossa myös kuntataholta on annettu apua ja neuvoja miten asiassa kannattaa edetä.

Tällä hetkellä kukaan ei vielä osaa sanoa miten Verohallinto tulee käsittelemään saapuneita muutoshakemuksia. Käsitelläänkö ne sapluunamaisesti ja pikaisella aikataululla, vai muodostuuko tästä pitkäveteinen prosessi?

Yksi asia on kuitenkin täysin varma. Elinvoimaisen saariston edellytykset – ja luottamus valtiovaltaa kohtaan – horjuu ainakin näillä seuduilla melkoisesti tämän(kin) johdosta. Kävi asiassa sitten lopulta miten kävikään.

Kuka haluaa enää omistaa (tai ostaa) maata saaristosta tämän jälkeen?

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi