Finland förr och nu

Kari Penttinen.
När Finland blev självständigt för 100 år sedan, var landet nästan fritt från vargar. Under 1800-talet var vargen mycket talrik i södra Finland, 600 vargar dödades per år i slutet av århundradet. En hel del fall där barn, men också vuxna, blev rivna av vargar inträffade och när 22 barn dödades i Egentliga Finland 1881, beordrade den Kejserliga Senaten att vargstammen skulle minskas. Major Thuring från Uleåborgs bataljon fick order att leda jakten och fick hjälp av erfarna ryska vargjägare och prickskyttar från Finska gardet.

Men är det rättvist att barnen måste hållas inne och vargarna får röra sig fritt runt gårdarna?

Folkmängden var mycket mindre än nu och ca 80 % bodde på landsbygden. Man var i stor utsträckning självförsörjande, man höll sig med några kor, en häst, en gris, får och höns. Man var på många sätt en del av naturen och naturens kretslopp. Havre och hö odlades för husdjuren och potatis och rotfrukter för eget bruk. Man gödslade med kogödsel och torrdasset tömdes också på åkern.
Människan upplevde sig vara herre över miljön. Man bekämpade konkurrerande djur genom att införa skottpeng på dem. Då man dödade en varg eller en järv fick man 500 mark, för en säl 40 mark. Skottpeng betalades också för räv, duvhök och kråka.
Helt enligt tidsandan måste vetenskapsmän dokumentera nya fynd genom att skjuta objektet. 1964 observerade jag en rödhuvad törnskata i Jakobstad och ville veta om den setts tidigare i Finland. Jag hittade en uppgift om att den iakttagits på Lågskär 1930 och att fågeln nu ingick i Zoologiska museets samlingar!
Nuförtiden bor 83 % i stadsliknande omgivning. Miljöideologin och skyddstänkandet har blivit otroligt starkt, men samtidigt har man fjärmat sig från naturen och människan får allt mindre plats som en del av miljön. Maten kommer från butiken och kopplingen till djurproduktion och slakt som en naturlig del av försörjningen har försvunnit.
Vår avföring spolas ned i toaletten och blandas med avloppsvatten från andra källor. Det slam som tas till vara vid reningsverken innehåller tungmetaller och jordbrukare vägrar att gödsla sina åkrar med det. Fosforns naturliga kretslopp bryts, samtidigt som man inom miljökretsar varnar för att fosforkällorna i världen sinar.
Miljöideologin vill koppla loss människan från naturen. Människan skall låta miljön utvecklas utan mänsklig påverkan. Skarvar och sälar skyddas och får beskatta fiskbestånden medan människans verksamhet beskärs och begränsas. Gråsälen var tidigare ett naturligt jaktbyte som hörde hemma i ytterskärgården. På 60-talet drabbades sälarna av miljögifter som gjorde fortplantningen obefintlig. Jakten förbjöds och har inte kunnat återupptas som förr. Nu har sälen invaderat också innerskärgården och gjort fisket nästan omöjligt på Erstan och t.o.m. på Vapparn!
Vargstammen i Egentliga Finland är stark igen. I november lunkade en flock på fem vargar i dagsljus mellan ett egnahemshus och en förskola i Pöytis. Nu påstås vargen vara ofarlig, men föräldrarna i Pöytis och Nousis vågar inte låta sina barn gå eller cykla till skolan ensamma! Ett klokt beslut, men är det rättvist att barnen måste hållas inne och vargarna får röra sig fritt runt gårdarna?
Kari Penttinen
biolog och f.d. rektor för Fiskeriskolan