Församlingarna lanserade gemensamt dopträd

Dopträdet. Kyrkoherdarna Juho Kopperoinen och Sara Grönqvist beundrar det nya, gemensamma dopträdet i Pargas kyrka. Foto: Mikael Heinrichs
De mest observanta kyrkobesökarna har kanske redan hunnit lägga märke till en nykomling invid altaret i Pargas kyrka.
Där finns nämligen de båda församlingarnas gemensamma dopträd som utsmyckas med en liten bönefågel i trä för varje barn som döps i Pargasförsamlingarna. På fågeln finns dopdatumet och barnets namn.
– På sätt och vis är det här en nygammal grej, eftersom svenska församlingen faktiskt tidigare haft en tavla som fungerat på motsvarande vis. Men för oss är det här en ny grej, säger finska församlingens kyrkoherde Juho Kopperoinen.
Dopträdet är gemensamt för båda församlingarna och således tvåspråkigt.
Tanken om ett dopträd dök egentligen upp i samband med att man diskuterade hur man ville uppmärksamma reformationens märkesår i församlingarna.
Det här blev ett slags lokal twist på att plantera ett träd.
– Församlingarna har faktiskt uppmanats att plantera riktiga träd, men åtminstone i detta skede valde vi att endast ta in ett träd i kyrkan. Det kan vara att vi också planterar ett riktigt träd utomhus i ett senare skede, säger Kopperoinen.
Svenska församlingens tf. kyrkoherde Sara Grönqvist berättar att man inom församlingen har som tradition att läsa upp namnen på alla barn som döpts under det föregående året i samband med kyndelsmässodagen. Man kommer att fortsätta med samma tradition, men hädanefter får föräldrarna också en bönefågel med sig hem – och en fågel hängs upp i dopträdet i kyrkan.
– Det här är en trevlig, konkret grej där hela familjen och faddrarna kan delta om de så vill. Fågeln kan hängas upp i trädet till exempel i samband med dopet eller förbönen följande vecka, säger Grönqvist.
Kyrkoherdarna hoppas att dopträdet med tiden blir en naturlig del av doptraditionerna, men till en början kommer det säkert att kännas aningen främmande.
– Själva trädet är designat av inhemska Lovi Design och fåglarna som hängs upp är tillverkade på Kårkullas serviceenhet Mocca i Pargas. Vi ville också ha en lokal koppling till konceptet och det här samarbetet kändes både naturligt och viktigt för oss, säger Grönqvist och Kopperoinen.
Trädet rymmer gott och väl 120 fåglar. I dagens läge döps i snitt ungefär 80–90 barn per år i församlingarna tillsammans, så något behov att skaffa ytterligare ett träd föreligger inte just nu.
Man beställde sammanlagt 120 fåglar från Mocca och de första 40 har redan levererats. Flera tillverkas hela tiden.
Då PK besökte Mocca var René Karlsson i full färd med att borra hål i fåglarna som handledaren Robert Lemberg sågat ut. Efter det slipar Karlsson ännu fåglarnas kanter.
Precisionsarbete. René Karlsson på Kårkullas serviceenhet Mocca finslipar en av fåglarna till dopträdet. Foto: Mikael Heinrichs
I rummet bredvid klipper och trär man banden som fåglarna hängs upp med.
Trädet, dopet och barnet. Alla tre handlar om att vända blicken mot framtiden. Ett nytt liv. Och det här trädet behöver inte ens vattnas.
– Vi tycker att den här färgsättningen dessutom passar utmärkt i kyrkan. Det syns, men framhävs inte alltför mycket. Dessutom ger det vackra skuggor i kyrkan. Då vi har placerat trädet framme vid altaret, vill vi samtidigt markera att det är fritt fram för vem som helst att närma sig altaret och ta en närmare titt, säger Kopperoinen.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi