Uppdaterad: Fullmäktige i festliga tecken

Kommunalråd. Folke Öhman (t.h.) förlänades kommunalråds titel i samband med tisdagens fullmäktigesammanträde. Här i samspråk med rektor Harri Lehtinen. Foto: Mikael Heinrichs.
Kommunalråd. Folke Öhman (t.h.) förlänades kommunalråds titel i samband med tisdagens fullmäktigesammanträde. Här i samspråk med rektor Harri Lehtinen. Foto: Mikael Heinrichs.
Tisdagens fullmäktigesammanträde i Pargas var inte likt alla andra, eftersom det inleddes med att fullmäktigeordförande Andreas von Bergmann delade ut de hedersbetygelser som stadens anställda förlänats i samband med självständighetsdagen i fjol.
I tur och ordning premierades närvårdare Anita Ake, ansvarig skötare Gunilla Aspelin, minneskoordinator Janina Dahla, byggnadsinspektör Carl-Henrik Sjöstrand, äldreomsorgschef Gun Sirén samt rektor Harri Lehtinen.
Innan det blev kaffeservering tilldelades ännu pensionerade stadsdirektören Folke Öhman titeln kommunalråd.
– På allas våra vägnar vill jag uttrycka ett mycket stort tack för den här hågkomsten. Det värmer att hemstadens beslutsfattare har uppskattat det jobb som gjorts av oss alla. Vi har jobbat inom väldigt olika sammanhang, och jag har haft den stora förmånen att få jobba tillsammans med alla premierade, sade Öhman.
– Det finns ständigt nya utmaningar, inte minst de reformer som aviserats, som kommer att innebära stora förändringar för allas del. Tack och lycka till med det fortsatta jobbet för vår utmärkta hemstad.
Från vänster Harri Lehtinen, Gun Sirén, Carl-Henrik Sjöstrand, Janina Dahla, Gunilla Aspelin och Anita Ake. Bakom står stadsdirektör Patrik Nygrén. Foto: Mikael Heinrichs.
Från vänster Harri Lehtinen, Gun Sirén, Carl-Henrik Sjöstrand, Janina Dahla, Gunilla Aspelin och Anita Ake. Bakom står stadsdirektör Patrik Nygrén. Foto: Mikael Heinrichs.

Premierade

  • Finlands Vita Ros ordens medalj: närvårdare, hemvårdare Anita Ake.
  • Finlands Vita Ros ordens medalj av I klass: ansvarig skötare Gunilla Aspelin.
  • Finlands Vita Ros ordens medalj av I klass med guldkors: minneskoordinator Janina Dahla samt byggnadsinspektör Carl-Henrik Sjöstrand.
  • Finlands Lejons ordens för-tjänstkors: äldreomsorgschef Gun Sirén.
  • Förtjänstkors av Finlands Vita Ros orden: rektor Harri Lehtinen.

Långköraren kring sötvattenbassängen på Ålön har nu fått välsignelse också av fullmäktige som utan diskussion godkände att en naturinventering ska göras. Det är Pargas Vatten, som ägs av staden och av Nordkalk, som sedan ska ta ställning till om det finns förutsättningar för att öppna bassängen och återställa den till en havsvik igen.
Staden beviljade dessutom proprieborgen åt andelslaget Airiston vesiosuuskunta för ett maxbelopp om 208 000 euro och en period på 11 år. Pengarna ska användas till behövliga investeringar i avloppsreningsverket och rörnätet för avloppsvatten.
Den enda diskussionen i fullmäktige fördes egentligen kring takten att behandla motioner. De obehandlade var per den sista december i fjol tolv stycken, de äldsta från 2013.

Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi

Uppdaterad 11.3 kl. 11:55 med videoklippet av Öhman.