”Kan man annat än förälska sig i det här huset?”

Terhi Nordqvist på Mälö bygdegårds scen. Foto: Mikael Heinrichs.
Terhi Nordqvist på Mälö bygdegårds scen. Foto: Mikael Heinrichs.
Mälö bygdegård firade sextio år i fjol och är välbekant för många Pargasbor. Midsommarstången pryder för det mesta gårdsplanen.
I serien om uf-lokaler i Pargas har det blivit Mälö bygdegårds tur. Huset som i fjol firade 60-årsjubileum har under årens lopp varit skådeplats för många olika typer av tillställningar. Den regelbundna veckovisa verksamheten i lokalen är inte så aktiv för tillfället, men längs med åren har en del evenemang blivit årligen återkommande klassiker.
– Vårtalkot, sommar- och höstloppiset samt julbasaren har blivit inrotade evenemang under åren. Samma sak gäller marthornas potatisdag i november. Tidigare ordnade vi också familjecafé och en klubb med lokalhistorisk prägel, Mälöklubben, berättar Mälö bygdeförenings ordförande Terhi Nordqvist.
Hennes fromma förhoppning är att lokalen igen kunde bli ett slags mötesplats för byborna och att man skulle lyckas engagera flera frivilliga som skulle känna det som sin egen sak att jobba för föreningens bästa.
– Vi är ett litet kärngäng som har hand om huset i dagsläget och sköter det mesta. Självklart tar vi gärna emot flera ivriga och intresserade till vårt gäng och föreningen som helhet, säger hon.
Gården. PK-foto.
Gården. PK-foto.
Under sommaren har Nordqvist de senaste åren själv hållit ett sommarcafé i huset några dagar i veckan under sin semester.
– Det har varit uppskattat både bland bybor och sommargäster, som det finns massor av här i trakten. Överlag är en påfallande stor del av de som bor här på Stormälö fritidsboare av olika slag, men många rör sig här året om trots det, säger Nordqvist.
Precis som i de allra flesta andra föreningslokalerna är det sommaren som är högsäsong. Bröllop, födelsedagar och andra festligheter avlöser varandra i en strid ström. Utan uthyrningsverksamheten skulle det vara svårt att få husets ekonomi att gå ihop.
– Alltid är det någonting smått som skall fixas, berättar Nordqvist som själv jobbar som fastighetsförmedlare.
För tillfället är en fasadrenovering det mest akuta, medan trapporna in till salen är det senaste som renoverats.
– För min egen del förälskade jag mig i lokalen direkt då jag såg den. Hur kan man annat än förälska sig i det här huset? För mig personligen är det här huset oerhört viktigt, säger Nordqvist som själv är inflyttad till Stormälö för cirka sex år sedan.
– Då jag blev tillfrågad om ordförandeskapet behövde jag egentligen inte fundera särskilt länge på den saken, säger hon.
Att värna om det gemensamma kulturarvet är något hon gärna gör. Byagemenskapen och de täta kontakterna är viktiga för henne.
– Nog är det ju en helt annan samhörighet här, kring en lokal som denna, än i stora tätorter.
Och nej, fastighetsförmedla-
ren har inga som helst planer på att sälja det här huset – bara så ni vet.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi


Mälö bygdeförening r.f.

  • Lokal: Mälö bygdegård, byggd 1964
  • Ordförande: Terhi Nordqvist
  • Medlemsantal: under 100
  • Webb: malobf.auf.fi