Konsten att diskutera

Mikael Heinrichs.
Mikael Heinrichs.
Att föra en balanserad, nyanserad och saklig diskussion om <fyll i valfritt ämne här> verkar vara helt och hållet omöjligt. Allt är svart eller vitt – inget annat existerar tyvärr för de flesta (eller tillåts existera på grund av utomståendes påtryckningar).
Säger man bu eller bä stämplas man som än det ena, än det andra. Efter det är man kategoriserad som det för all överskådlig framtid. Sjukt.
Att gräva ner sig i sin egen vallgrav med sin egen övertygelse – oberoende vilken det är – och stå där och ropa ut den till alla som har en annan åsikt är allt annat än konstruktivt. Det kan inte heller ens med god vilja kallas diskussion.
Ska man diskutera krävs det att man går in i en dialog med ett öppet sinne, att man ger också motsatta och avvikande åsikter och synpunkter det utrymme de kräver.

Du kan helt enkelt inte sluta umgås med alla som har en åsikt eller livsåskådning som avviker från din egen. Det om något skulle vara oroväckande.

Att man begrundar också sådana synpunkter som avviker från de man själv har. Att man lyssnar. Att man hör. Att man förstår. Att man tänker efter.
Har man på förhand bestämt sig att saker och ting är på ett visst sätt och att inget kan komma att rubba det är det knappast någon vits att diskutera.  Diskussion kräver också respekt från de parter som deltar i diskussionen.
I dagens samhälle sitter man och petar bort ”feltroende” vänner och bekanta man följer på olika sociala medier och allt mer skräddarsyr sin egen världsbild för att motsvara en enda sak – ens egen syn på hur saker och ting hänger ihop. Alternativt samlar man namn för eller emot saker och ting. Det kan knappast vara hälsosamt.
Att hela tiden, när som helst och var som helst du sitter med din smarttelefon, ha möjligheten att kommentera och säga din åsikt i frågor som kanske inte ens berör dig är inte heller riktigt hälsosamt för diskussionskulturen.
Lika osunt är det att kategorisera och stämpla människor utgående från åsikter. På en liten ort som Pargas kommer du sannolikt att ha att göra med din granne, dina barns dagistanter eller -farbröder, lärare, butiksbiträden, läkare, präster, banktjänstemän, fastighetsförmedlare, poliser, journalister och andra som kanske har en annan syn på saker än du.
Du kan helt enkelt inte sluta umgås med alla som har en åsikt eller livsåskådning som avviker från din egen. Det om något skulle vara oroväckande.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi