Lindstedt leder Samlingspartiets lokalförening

Kim Lindstedt. Arkivfoto: Leena Lehtonen.
Kim Lindstedt. Arkivfoto: Leena Lehtonen.
Samlingspartiets lokalförening i Pargas höll sitt höstmöte i går. Styrelsen presenterade sin verksamhetsplan, vilket väckte livlig diskussion.
I verksamhetsplanen hade man antecknat sammanlagt fem spetsprojekt vars tidtabell för förverkligande är längre än ett år. Dessa projekt är i ordning en fast broförbindelse mellan Pargas och Nagu, tvåspråkiga Åbolands sjukhus roll som en del av landskapets modell för social- och hälsovården, en ny bro över Rävsundet samt nya vägdragningar i anslutning till den, påverkande av den landskapsplan som är under arbete så att man kan börja planera för stadigvarande bostäder på Pargas sida av Rävsundsbron samt en fortsatt utveckling av Pargas centrum.
Höstmötet valde företagaren Kim Lindstedt till ny ordförande för lokalföreningen. Stryrelsemedlemmarna för 2016 är Markku Salonen, Markku Orell, Ted BergmanStefan JärnströmHanna Järvinen och Petri Abrahamsson.
PK
Uppdaterat 30.11 kl. 11.09: Hanna Järvinens namn tillagt, det hade fallit bort ur det ursprungliga pressmeddelandet.