Nämnden remitterade Kyrksundsstrandsavtalet

Farlig korsning. Ålövägens och Skärgårdsvägens korsning ska flyttas mot Nagu. Foto: Kim Lund
Bygg- och miljönämnden kunde inte förra onsdagen fatta något beslut om att ingå ett avtal med Kimvestor som vill bygga ut Kyrksundsstranden.
På förslag av Petri Abrahamsson (Saml) remitterades ärendet efter omröstning där rösterna föll 6–5 för remiss. Det är nu meningen att staden ska fortsätta förhandlingarna med investerarna om antalet bostäder och storleken på dem.
Nämndens ordförande Kurt Ekström (SFP) skulle gärna ha sett att behandlingen hade fortsatt i onsdags. Han är förvånad över Samlingspartisternas oro över Kyrksundsstrandens framtid.
– Inte behöver det alls bli sådan slum som de befarar. Staden har ändå tummen på hur området planeras och vi kan påverka hur processen framskrider och hurudana bostäder där byggs.
Pargas stads planer på att ingå ett avtal med investeringsbolaget Kimvestor om att bygga ut Kyrksundsstranden har väckt en livlig debatt.
Samlingspartiets Abrahamsson och Markku Orell är kritiska till planen och säger att hela projektet riskerar bli en flopp.
Enligt den preliminära plan som Kimvestor har presenterat för bygg- och miljönämnden planerar man att bygga upp till 125 nya lägenheter i storleksklassen 28–45 kvadratmeter. Men storleken på lägenheterna är inte huggen i sten och beroende på hurudan efterfrågan det finns på bostäderna, kan det bli aktuellt också med större lägenheter. Bostäderna är tänkta som hyresbostäder eller ägarbostäder.
Samlingspartiet befarar att de små ettorna och tvåorna lockar till sig hyresgäster med dålig betalningsförmåga och att det flyttar in festande ungdomar och socialfall.
Abrahamssons och Orells uttalanden förvånar Pargas planläggningschef Heidi Saaristo-Levin. Hon har svårt att se att Kyrksundsstranden skulle bli ett slumområde.
– Den oro som Samlingspartiet uttrycker kom som en överraskning. Vi behöver bostäder för alla slags människor och det är inte bara ungdomar som bor i ettor. Många skärgårdsbor behöver övernattningslägenheter och då ser vi hellre att de har dem i Pargas än i Åbo.
Bygg- och miljönämnden godkände däremot ändringen av detaljplanen för korsningen Ålövägen–Skärgårdsvägen. Under tiden som planändringen var till påseende fick man in en anmärkning.
De som undertecknat anmärkningen anser att en rondell skulle vara den bästa lösningen.
I sitt bemötande säger plankonsulten att det inte är motiverat med en rondell eftersom trafikmängden längs Ålövägen är så liten jämfört med Skärgårdsvägen. Dessutom skulle kostnaderna bli för höga.
I stället föreslås att anslutningen från Ålövägen till Skärgårdsvägen flyttar en bit västerut för att trygga trafiksäkerheten. Förslaget till ny detaljplan går nu vidare till stadsstyrelsen.
PK