Nu bör Pargas rycka upp sig!

Kommunalvalet. Åbo Underrättelsers chefredaktör Tom Simola är bekymrad över att kommunalvalskandidaterna i Pargas inte tar upp viktiga valfrågor. Teman finns det övernog, men de är så många och omfattande att en tillräckligt koncis sammanställning svårligen låter sig göras.

Pargas fullmäktiges makt har getts, eller så småningom övergått till tjänstemännen. Problemet är omfattande och svårt för väljarna att se. De flesta har nog inte lagt märke till förändringen.

De flesta kandidater vill att barn och äldre ska skötas, gatorna upprätthållas i bästa skick, gräsmattorna i parkerna klippas, ändamålsenliga tomter för byggnation skapas och att byskolorna ska finnas kvar… Listan är gränslös. Allt måste givetvis ordnas på bästa sätt.

Om social- och hälsovården koncentreras till välfärdsområdet, försvinner också stadsledningens beslutanderätt. Efter landskapsvalet kan endast en representant från Pargas ingå i landskapsfullmäktige. Härefter bestäms allt som berör Pargas social- och hälsovård inom det nya välfärdsområdet.

Men, de ärenden som ska skötas bestäms i Pargas i hög grad redan innan fakta om de planerade åtgärderna offentliggörs.

Pargas behöver en god ledning, invånarnas behov måste beaktas sakligt och alla bemötas likvärdigt.

Vi har inte råd att vara arroganta och egoistiska. Invånarna i Pargas tenderar att minska i antal och om så sker tar också ekonomin och servicetjänsterna skada. De lokala företagen riskerar att försvinna om inte stöden från stadens sida förbättras.

Nu är det hög tid att fatta rätt beslut och på det sättet skapa en bra lokal framtid för oss alla.

Eeva Bergman
Saml., kandidat i kommunalvalet

1 Kommentar

  1. Det var bra skrivet! Pargas behöver en god ledning och högsta ledningen i staden är stadsfullmäktige och stadsstyrelsen. Nu har varje Pargasbo möjlighet att påverka med sin röst. De som blir invalda måste se och ta sitt ansvar gentemot hela staden, alla dess invånare. Och om och när fullmäktigen beslutar något, så skall det hålla också i det operativa verksamhetet inom staden.
    De beslut som potentiellt leder till och stöder inflyttning och mera arbetsplatser är viktigast för vår gemensamma framtid. Nu skall vi utnyttja möjlighet som corona har gett och berätta att det finns en stad vid havet där det finns gott om plats och möjligheter att bo och leva även med coronaavstånd.

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*