Språkklubbar och kurser för alla åldrar i Rehtis

Klubbhuset. Minna Strömberg hoppas på många deltagare i finska klubben i Rehtis hus då verksamheten kör igång på allvar från början av februari. Foto: Mikael Heinrichs
Från och med början av februari erbjuds det språkklubbar för barn i åldern 3–13 år och individuell språkundervisning för vuxna i sex olika språk.
Filosofie magister Minna Strömberg inleder i februari språkklubbs-verksamhet för barn och erbjuder samtidigt skräddarsydda språklektioner för vuxna i den lilla salen i Rehtis hus (Rönnvägen 31). Tanken är att åtminstone till en början fokusera på klubbarna för barn under skolåldern (3–6 år) och lågstadieelever enligt eftermiddagsverksamhetsmodellen.
– Allra först kör jag i gång med finska klubben för svenskspråkiga barn och en svensk klubb för de finskspråkiga. Den exakta tidtabellen för hur de olika klubbarna prickas in i veckoschemat är ännu under arbete, dels för att det är meningen att vi gör upp schemat så att det passar deltagarna så bra som möjligt, säger Strömberg.
Strömberg som tidigare arbetat bland annat inom småbarnsfostran har under hösten lett en finsk klubb för svenskspråkiga 3–6-åringar i Kimitoön som ett slags pilotprojekt. Tack vare det positiva mottagandet valde hon att starta upp motsvarande klubbar på båda språken hemma i Pargas.
– Om det finns efterfrågan kan det mycket väl bli aktuellt med också andra språkklubbar för barn, säger hon.
Hon konstaterar att utbudet av olika hobbyn för barn inom idrott och kultur är bra i Pargas, men att ha till exempel språk som hobby är inte alls lika enkelt.
– Hela hösten sökte jag efter lämpliga utrymmen och hittade till slut Rehtis som är alldeles perfekt för det här ändamålet. Björkhagens skola ligger alldeles invid och det är inte för långt ifrån Malms skola heller, konstaterar hon.
Grundidén med klubbarna är att närma sig det andra inhemska på ett avväpnande och trevligt sätt. Delvis handlar det om attitydfostran, att få fram att det som är annorlunda inte alls nödvändigtvis behöver vara något skrämmande. Första gången får man dessutom pröva på helt gratis och utan att förbinda sig.
Klubbverksamheten betalas per gång man deltar, vilket betyder att man inte betalar för de gånger man inte har möjlighet att delta av en eller annan orsak. Man betalar istället med fem- eller tiogångskort. Det finns ingen termins- eller månadsavgift.
– Gruppstorleken är maximalt åtta barn och åtminstone till en början har jag ingen minimistorlek på grupperna, säger Strömberg.
Hon har också planer på mera intensiv, lägerliknande verksamhet i början av juni och eventuellt också under sportlovet om hon hinner till.
Förutom språkklubbarna för barn erbjuder hon också privatlektioner för vuxna antingen individuellt eller i små grupper på 2–8 personer i sex olika språk: svenska, finska, engelska, tyska, franska och holländska.
– I höstas ordnade jag en kurs i holländska via Kombi, men den fick inte fortsättning nu på våren, berättar hon.
Vuxenkurserna utformas helt och hållet enligt kundens individuella önskemål. Det kan handla om att förbereda sig inför studentexamen, konversationskurser eller till exempel kurser som fokuserar enbart på det skriftliga.
Mera information om Minna Strömbergs språkklubbar och -kurser hittas på Facebook med sökordet Myrmyr Tmi Fma. Bokningskalendern finns på vello.fi/myrmyr.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi