Heikki Inkari
Kolumner

Upp och hoppa!

26.8.21 PK 0

Emellanåt krävs det en del extra ansträngningar att komma i gång.

Heikki Inkari
Kolumner

Pensionärerna som resurs

27.2.20 PK 0

Jag hoppas att man inte enbart ser oss som en utgiftspost, utan en del av lokalsamhället som vi utvecklar tillsammans.