Tilläggsbuss ska ge punktligare tidtabeller

Arkivbild.
Från och med den 1 januari kommer en tilläggsbuss att plockas in på linjen 801 mellan Pargas och Åbo. Ändringen medför inga tidtabellsjusteringar, utan syftet är enbart att se till att den angivna tidtabellen håller under eftermiddagens rusningstoppar.
Det har förekommit en hel del förseningar i trafiken på grund av att förseningarna hopat sig, vilket till och med lett till enskilda uteblivna turer.
– Den extra bussen medför inga ändringar i tidtabellerna för resenärernas del, utan tryggar tidtabellen under eftermiddagarna, säger projektchef Soile Koskela på Egentliga Finlands NTM-central.
PK