Upp till tretusen väntas till faneden på lördag

Här händer det på lördag i Pargas. Grafik: Mikael Heinrichs.
Här händer det på lördag i Pargas. Grafik: Mikael Heinrichs.
Faneden i Pargas på lördag rör till trafiken i staden och bjuder på mycket att se också för allmänheten.
Närmare 3 000 besökare väntas till Pargas på lördag i samband med Nylands Brigads krigsmannaedgång och -försäkran, i folkmun mera känd som faneden.
– Det har varit mycket att hålla i och det sista planeringsmötet där vi spikar alla detaljer hålls i dag. Den kanske största enskilda utmaningen har varit de 19 bussarna som transporterar beväringarna från Dragsvik till Pargas och sedan vidare på permission, säger kaptenlöjtnant Kjell Kämpe vid brigaden.
Att transportera fältkök och militärutrustning land och rike runt är vardag för brigaden, men att förlägga hela faneden till en annan ort är allt annat än.
– Självklart är det också både en kostnads- och resursfråga för oss att flytta hela kalaset till ett annat ställe, medger Kämpe.
Enligt senaste siffror är det ungefär 670 rekryter som deltar i faneden och med övrig personal, beväringschefer samt flaggkompaniet uppgår antalet kamouflageklädda besökare i staden till omkring 900. Staden och brigaden räknar med omkring 2 000 släktingar och vänner på Centralidrottsplanen, vilket betyder att det är nära till hands med nytt publikrekord på Pajbacka. I fotbollssammanhang lyder det inofficiella publikrekordet på 1 247 åskådare i samband med en pojklandskamp mot Sverige för nästan exakt tio år sedan.
En stor del av lördagens program (se faktaruta) är först och främst riktat till rekryterna som befordras till jägare samt deras släkt och vänner. För den breda allmänheten är det främst materialutställningarna, förbimarschen längs Skolgatan ca klockan halv ett samt landstigningsuppvisningen i småbåtshamnen klockan två som gäller.
Det här betyder en del utmaningar i trafikarrangemangen, inte minst med tanke på parkeringen. Vissa vägavsnitt kommer att vara avstängda under lördagen (se grafiken) och det kan dessutom förekomma köbildning längs vägarna från Dragsvik mot Pargas under förmiddagen. Militärpolisen dirigerar trafiken i de berörda områdena i samarbete med lokala instanser.
– Skolgatan kommer att vara avstängd från Skärgårdsvägens korsning ända fram till y-korsningen vid Sarlingatan ungefär mellan klockan 12 och 14. Under kransnedläggningen vid hjältegraven kommer Kyrkoesplanaden att stängas av från Kyrkobron ända till Musikinstitutet Arkipelag ungefär mellan 10 och 11, säger Pargas stads näringslivschef Tomas Eklund som hoppas på förståelse för undantagsarrangemangen.
Faneden arrangeras som ett samarbete mellan Nylands brigad, Pargas stad och Pargas reservofficerare.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@fabsy.fi
Fanedens program på lördag
ca 10.00 Beväringarna i kontingent 2/15 anländer till Centralidrottsplanen, Pajbacka
10.30 Kransnedläggning vid hjältegraven vid kyrkan
10.30-11.30 Soldathemmets försäljningspunkt öppen vid Centralidrottsplanen
11.00-15.00 Materialutställningar vid Kalkholmens hamnpir samt Sarlinska skolan med fartyg, fordon och vapen
11.15 Krigsmannaförsäkran, Centralidrottsplanen
11.30-15.00 Soldathemmets försäljningspunkter öppna vid Sarlinska skolan
12.00 Krigsmannaedgång med fältgudstjänst, Centralidrottsplanen
ca 12.30 Förbimarsch längs Skolgatan
12.45-15.00 Garnisonsrestaurang Creutz serverar lunch för beväringarna samt anhöriga (endast förhandsanmälda), Sarlinska skolan
14.00 Landstigningsuppvisning i småbåtshamnen i Munkvik
ca 15.00 Permissionsbussen avgår, Centralidrottsplanen
Trafikarrangemangen påverkas i Pargas på de berörda områdena mellan kl. 10-16. Militärpoliser samt frivilliga dirigerar trafiken och anvisar parkeringsplatser.