Vänpoolen hittade ny partner

Välkomna med! Koordinator Marika Kanerva hoppas så många som möjligt bidrar med både hjälp och önskemål. Foto: Mikael Heinrichs.
Välkomna med! Koordinator Marika Kanerva hoppas så många som möjligt bidrar med både hjälp och önskemål. Foto: Mikael Heinrichs.
Äldreomsorgens vänpoolsprojekt fick förra hösten en ny koordinator och nu hoppas man få igång verksamheten på allvar.
Vänpoolen föddes egentligen ur en motion som Birgitta Bröckl lämnat in och såg dagsljuset under 2012. Men koordineringen av verksamheten har inte alltid fungerat på önskvärt sätt på grund av att ingen egentligen haft det som ”sin” uppgift. Förra hösten blev det en ändring på den punkten då Marika Kanerva på Seniorum axlade koordinatorsansvaret för vänpoolens verksamhet.
– Det handlar alltså om frivillig verksamhet som strävar till att äldre inte ska vara ensamma. Det kan betyda allt från bio- eller teaterbesök till promenader, högläsning, spelsällskap eller hjälp med små punktinsatser i vardagen, säger Bröckl.
En svenskspråkig kurs ordnades under hösten vid medborgarinstitutet Kombi och samlade fyra deltagare, varav samtliga nu är med i verksamheten. En motsvarande kurs på finska planeras till denna höst. Det optimala antalet frivilliga är ett tjugotal.
De frivilliga ingår ett avtal som säkrar tystnadsplikten och möjliggör försäkringsskydd.
– Det är kanske på sin plats att påpeka att verksamheten inte ordnas av staden, utan enbart koordineras. Själva verksamheten är upp till var och en, säger Kanerva.
Nu efterlyser hon både frivilliga vänner, men framför allt personer som önskar sällskap eller hjälp i någon form.
– Vi har nyligen inlett ett samarbete med Assistentcentret i Åbo som i år har Pargas som sitt tyngdpunktsområde. De har ett sjuttiotal frivilliga i Pargas utan uppgifter, berättar Kanverva.
Kanerva hoppas i framtiden kunna bygga upp en nättjänst där frivilliga och hjälpbehövande kan hitta varandra i Pargas.
Ett infotillfälle för intresserade av frivilligverksamhet ordnas nästa onsdag den 30 mars klockan 11 i rådgivningscentralen för seniorer Seniorums utrymmen.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi