Vårt orubbade förtroende för stadsdirektören

Det är med sorg i hjärtat vi insett att vi Pargasbor förlorat vår kompetenta stadsdirektör. Precis som för flera av er invånare i Pargas är det för oss svårt att greppa hur vi hamnade här. Som förtroendevalda har vi olika länge känt till processen och lika länge bekräftat vårt förtroende och argumenterat för stadsdirektören.

Sedan nyheten gick ut om stadsdirektörens avgång har fokus legat mycket på misstroendet. Vi som ständigt stått för förtroendet vill här ta chansen att visa att vi finns till och även lyfta upp våra goda erfarenheter av samarbete med stadsdirektören via några av våra gemensamma utvecklingsprojekt för Pargas.

Patrik var en klippa när det gällde ekonomi, under hans ledning kom vi snabbt ur risken för kriskommun. Ännu i år hörde vi på fullmäktigemöte revisionsnämnden berätta att vi fyller inga som helst kriterier för kriskommun.

Ansvaret för social- och hälsovården har sedan årsskiftet hört till välfärdsområdet. Det är inte av en slump att vårdkedjor och servicesystem fungerar i Pargas. Under Patriks ledning, i samarbete med förtroendevalda och avdelningens tjänstemän har vi utvecklat vår service så den passar in i mallen för välfärdsområdet. I skärgården är så gott som alla hälsostationer under samma tak med äldreomsorgen och i centrala Pargas har vi ett välfungerande välfärdscenter på Vapparvägen. Vår stadsdirektör förstod vikten av att i god tid forma verksamheten så den skulle passa in i Varha, grunden för fortsatt bra service i Pargas.

Bildningsavdelningen har utvecklats mycket under de senaste åren. Nagu daghems stora renovering, satsningar i Iniö skola, tillbyggnaden i Skräbböle skola, ny skola i Träsk och förstås Pargas största projekt i byggandet av lärcentret Brava är några av många projekt inom bildningen. Processen och lösningar inom projektet Brava visar på kreativitet, proaktivitet och stor samarbetsvilja. I augusti körde skolåret igång i Brava lärcenter.

Idrott och kultur är centrala i Pargas. När lärcentret planerades fanns inte en fullstor gymnastiksal med i planeringen, den rymdes inte in i skolan. Vi förtroendevalda såg vikten av en fullstor hall och initierade en ny idrottshall i närheten av lärcentret. Stadsdirektören lyssnade och förstod den politiska viljan, idag har bygget kommit igång för det som kallas PIUG 2.

Det har gjorts många fler projekt för Pargas, vi kan inte nämna dem alla. Det allra senaste är inledande arbetet för nytt affärscenter på Vapparvägen.

Vi känner en sorg för Pargas att vi förlorat vår stadsdirektör, men är samtidigt väldigt tacksamma för allt vi fått uppleva tillsammans och allt vi gjort för vårt Pargas. Nu befinner vi oss i en situation vi inte önskat, för Pargas del gäller det ändå att se framåt.

Maj Björk, Kurt Ekström, Merja Fredriksson, Regina Koskinen, Kyösti Kurvinen
Pargas fullmäktigeledamöter
Anne Eriksson, Conny Granqvist
Ersättare i Pargas fullmäktige

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*