Åbolands Fastigheter flyttar till nya utrymmen

RabbeoTagewebb
Efter elva år som Opkk förmedlare blir Rabbe Holmberg igen
självständig fastighetsförmedlare.
Från och med maj finns Åbolands fastigheter i Konstra husets nedre våning i f.d. apotekslokalerna. Hit flyttas både disponentservicen och fastighetsförmedlingen som Rabbe Holmberg driver. Efter ett elva år långt mellanspel som Opkk förmedlare på Andelsbanken blir Holmberg igen självständig fastighetsförmedlare med sin egen firma Åbolands Fastigheter. Att ta steget ut och bli självständig igen samt flytta kontoret till mera ändamålsenliga utrymmen känns bra enligt Holmberg. Med i flytten tar han Maj-Len Söderblom, Riina Salonen och Mikael Östman som sköter disponentfrågorna.
– Vår disponentverksamhet har stadigt vuxit och vi sköter nu ett 60 tal bostadsbolag, allt från stora höghus till mindre radhus vilket innebär en hel del arbete för våra tre anställda. Verksamheten behöver därför ordentliga utrymmen för smidig kundtjänst. Dessutom behövs det utrymmen för bostadsbolagens styrelsemöten och bolagsstämmor. Allt detta kommer vi att få här, säger Holmberg och visar skissen på hur rumsindelningen kommer att se ut.
Affärslokalerna i Konstra-husets bottenvåning har stått tomma sedan apoteket flyttade ut för ca ett år sedan, med undantag av en månad vid jul då Ullas julbod fanns i lokalen. Tage Eriksson som äger fastigheten är glad över att äntligen få en hyresgäst dit.
– Det är skönt att det kommer ny verksamhet till huset. Det här är dessutom en hyresgäst med seriös och stabil verksamhet. Vi vill ju inte att affärslokalerna i centrum ska gapa tomma, säger Eriksson.
Det krävs en del renovering innan Åbolands Fastigheter kan flytta in. Det ska bland annat byggas arbetsutrymmen för de tre disponenterna, ett kontorsrum för Holmberg ett par mötesrum, köksutrymmen.
– Det kommer att bli ett modernt, ljust och öppet kontorslandskap men också med bra utrymmen för privata förhandlingar. Vi vill satsa på kundservicen, det ska vara trevligt att komma in hit. Om vi i framtiden vill utvidga vår verksamhet så räcker lokalerna till för det också, säger Holmberg.
Trots att det har varit stillsamt på fastighetsförmedlingssidan ett bra tag nu tror Holmberg ändå att också den biten av verksamheten kommer att öka.
– På disponentsidan har det alltid funnits jobb och det verkar bara tillta. Kraven bara ökar och det finns så mycket lagar och restriktioner nuförtiden så ingen mera kan sköta om disponentuppgifterna själv. Det krävs att du har de rätta kunskaperna och moderna dataprogram för att klara av allt som kommer emot vad gäller ekonomi och administration. Dessutom sysselsätter husbolagens renoveringar oss en hel del, säger Holmberg.
Marina Saanila