xNyheter

Pahlman ger stafettpinnen vidare

Pro Malm-projektgruppen med centrumkoordinatorn Folke Pahlman som kontaktperson har avslutat sitt värv i slutet av januari, men arbetet med att utveckla stadens centrum fortsätter. Det blir bara i en annan konstellation än tidigare.