xNyheter

Partel river koppar och justerar priser

Pargas telefon vill snabba på övergången från koppar till fiber. Bolaget meddelade på onsdagen om prishöjningar i de tjänster som blir kvar i kopparnätet som bolaget för tillfället håller på att montera ned.

xNyheter

Fibertåget går i Muddais

Utanför centrum är det allt som oftast i samarbete med eldistributionsbolaget Caruna som Partel gräver ner fiberkabel. Då elen går under jorden lönar det sig att haka på. – Trots att vi planerar en hel del

xNyheter

Populärt med fiberinformation

3.10.14 Anja Kuusisto 0

Det var en välfylld sal med Pargasbor som igår kväll ville höra Partel berätta om fiberns möjligheter. Frågorna haglade också rikligt, och det var många frågor om de pratiska arrangemangen inne i hemmet då fibern väl