xNyheter

Aktiva handledare vill nå ut

Aktivas rådgivande verkstad erbjuder handledning och stöd till unga Pargasbor i åldern 15–28 år som varken studerar eller arbetar, men vill ha hjälp och stöd i att hitta rätt.