Pargas

PK vill veta läsarnas åsikt om tidningen

18.3.21 Maija Arosuo 1

Pargas Kungörelser strävar efter att utveckla sitt innehåll, sin utformning och struktur för att betjäna läsarna på bästa möjliga sätt. För att höra så många läsares åsikt och önskemål som möjligt hoppas PK:s redaktion på