Debatt

Jämlik fastighetsbeskattning?

Regeringen vill förnya fastighetsbeskattningen – målet är en rättvis modell. Men enligt finansministeriets förslag skulle det på många håll i praktiken betyda att beskattningsvärdet ökar. Fastighetsbeskattningen är kommunal angelägenhet. En kommun fastställer själv sin skattesats

Debatt

Pargas Ishall. Paroc Forum.

10.3.22 Malin Johansson 0

I Pargas Kungörelser 2022-03-03 ingår ett längre reportage om Pargas ishall som byggdes med hjälp av en mångfald duktiga medarbetare värda ett Stort Tack! Artikeln ger dock upphov till en viss förvåning som här kort

Debatt

Abi – du är inte ensam

3.2.22 PK 0

Också i år flyttas abibalen, penkis och de gamlas dans framåt. Penkis ordnas enligt nuvarande planer den 1 april. Abiturienternas läslov börjar inom kort och studentskrivningarna kör i gång i den 15 mars.

1 2 3 4 11