Debatt

Använd Din röst!

20.1.22 PK 0

Det blir det nya fullmäktige som ska bestämma över Din social- och hälsovård.

Debatt

En klar signal!

20.1.22 PK 0

Är besviken på SFP vars majoritet i stadsstyrelsen än en gång valde att cementera en nollinvestering och ett oförbättrat serviceboende för de äldre .

Debatt

Välfärdsområdesvalet kommer – är du redo?

2.12.21 PK 0

Vården. Nästa år blir på många sätt ett annorlunda år i Pargas stads historia. Det kommer att vara sista året då social- och hälsovården sköts av staden och förberedelser för kommande ändring då allt flyttas

1 2 3 4 5 11