Debatt

Använd Din röst!

20.1.22 PK 0

Det blir det nya fullmäktige som ska bestämma över Din social- och hälsovård.

Debatt

En klar signal!

20.1.22 PK 0

Är besviken på SFP vars majoritet i stadsstyrelsen än en gång valde att cementera en nollinvestering och ett oförbättrat serviceboende för de äldre .

1 2 3 4 5 11